Start

Gmina Maków realizuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Maków”.
Dzięki temu projektowi 135 rodzin z terenu Gminy Maków otrzymało sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, system antywirusowy) oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Każdy uczestnik przeszedł również u siebie w domu indywidualne dwugodzinne szkolenie informatyczne prowadzone przez firmę szkoleniową.
Ponadto 5 szkół i 3 biblioteki otrzymały 26 zestawów komputerowych oraz 70 laptopów wraz z oprogramowaniem. W szkołach i bibliotekach powstały świetlice komputerowe, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy. W świetlicach tych można nie tylko skorzystać z komputera  z dostępem do Internetu, ale również z pomocy opiekunów świetlic zatrudnionych w ramach projektu. Najczęściej korzystają z tej możliwości dzieci i młodzież.
Gmina Maków, wyposażając w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu 8 instytucji, stworzyła mieszkańcom możliwość swobodnego, nieodpłatnego korzystania z dostępu do wiedzy, co ma nieocenione znaczenie dla budowy społeczeństwa informacyjnego w całej Gminie Maków oraz wyrównywania dysproporcji w dostępie do Internetu.
W okresie realizacji projektu zakupiony sprzęt objęty jest ubezpieczeniem i opieką serwisową. W końcowym etapie realizacji projektu komputery zostaną poddane unowocześnieniu, aby mogły przez długi czas służyć mieszkańcom.
W ramach projektu realizowana jest również promocja projektu polegająca na organizacji spotkań informacyjnych dla mieszkańców, audycji radiowych oraz zakup ulotek informacyjnych i gadżetów informujących o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zatrudnionych jest dwóch pracowników do obsługi rzeczowej i finansowej projektu oraz pięć osób do nadzoru nad świetlicami internetowymi w szkołach.  
Całkowita wartość projektu to 1 540 493,70 zł. Koszty projektu dofinansowane są w 100%, z czego 1 295 828,14 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

maic

innowacyjna

ue

mrr

wwpe

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen